Slynging

Da har vi slynget 4 kasser totalt, er 4 kasser igjen.
Av de 4 kassene, så er det 3 rammer som hadde for høy vannprosent så vi velger å tørke disse, å slynge de med de neste kassene.
Resultatet ble, etter en sen kveld på 4 kasser 64 kg, godt fornøyd med det.

Vi har som sagt 4 kasser igken, vil tro at det hvertfall er 30-35 kg totalt i de kassene.

En ting jeg har lært, slynging tar tid 😂
Trøtt nok og i seng 02:30 etter å ha fylt 223 glass med honning.
Var enda honning igjen i tanken, men er tom for glass.

Vannprosent, er honningen for fuktig så vil den begynne å gjære. De første 64 kg på glass har en vannprosent på ca 17 hos oss ved 20 grader. Vi hadde 24 grader når vi slynget, rørte og puttet på glass.
man skal ta vekk -0.1 pr grad over 20, eller legge til hvis det er under 20 grader.

Har vært en snar tur innom Birøkterens Hus, både hos Norges Birøkterlag og kjøpt ett hefte, samt hos HC og kjøpt 400 glass.

Vasking og rengjøring tar tid, og det tiltrekkes både veps og bier.

Nå er det på tide å sette på etikker. De er laget, må bare skrive de ut.