Sertifiseringskurs

Jeg har startet på ett sertifiseringskurs i regi av Eidsvoll birøkterlag.
Det er ett kurs som går over 4 kvelder á 3 timer + et foredrag på Honningcentralen.
Avsluttes med en eksamen.

Har tar man opp de forskjellige sykdommene som er i birøkten, tiltak og løsninger.
Ingen av sykdommene/virusene som er i birøkt smittet over til honningen biene produserer.