Mye å gjøre

Her har det vært litt trått med oppdatering.
Vært mye å gjøre utenom selve birøkten, men har fått presset inn det også.

Kubene i skogen samler mye honning, dog den ene kuben er ekstremt hissig.
Denne flyttet jeg dronningen på, til en ny kube.
Så det ble en avlegger.
Dronningene på 5 kuber blir byttet i disse dager med dronninger fra Terje Reinertsen.

parrekasett med dronning

Disse skal være varroa resistente, vi fikk tak i 5 dronninger som er plassert i bigårdene våre.
Spennende å se om de blir akseptert.

Avlegger

En sen vår og plutselig sommer har ført til at våre kuber har vært litt trått på styrke. I år har vi kjørt ett nytt opplegg, tilpasset yngelrom.

Dette vil vi fortsette med neste år.
En egen tilpassing vil nok naturlig bli utviklet.