Lite mat

Julie og jeg har i dag innskrenket plass i alle kubene. Dette er noe jeg gjorde på 1 kube tidligere og i dag stod som sagt resten for tur.

Mat situasjonen i kubene var kritisk lav så alle kubene fikk 2-3 tavler med sukkerlake fra i høst. 4 kuber fikk også apifonda i tillegg.

Grunnen til at man innskrenker er fordi da er det lettere for biene og varme opp yngelen. De trenger 34 grader for å utvikle seg.
Biene har startet med å ta inn pollen fra hestehov, og selja blomster nok ganske snart med noen dager til på pluss siden