Gjennomgang

Måtte gå igjennom kubene for å sjekke status på både egglegging, åpen/lukket yngel og mat situasjon.
Tok også av foringskar på 3 av kubene, da de har stått litt vel lenge på 😅
Ulempen med å ha de på for lenge, er at de begynner med villbygg. Enda mere dumt er når dronningen legger egg i villbygget.

Den ene kuben var jeg ikke helt fornøyd med egglegging og yngel produksjon.
Denne ble forsøkt røvet for 2 uker siden så her måtte jeg stenge inngangen noen timer og innskrenke flyåpningen enda mere. Denne kuben hadde litt lite mat, men det er en forholdsvis sterk kube(avlegger).
Må prøve å simulere enda mere trekk på denne.
Litt rart at 1 av kubene produserer droner nå.

Ga bare 2 av produksjonskubene mat uten å gå igjennom yngelrommet da jeg gjør det i kombinasjon med å gi mat til den siste kuben som det var litt lite i mat i.

Rundt 15 september så skal vi fóre biene på sukkerlake og da innvintre disse. Det skal serveres en 16-20kg sukkerlake pr kube.
Da stopper som sagt eggleggingen til dronningen, og de gjør seg klar til vinteren.