Flytting av tavler

Nå har det vært på høy tid å komme seg ned til bigården. PGA dårlig vær så har det vært utsatt, men jeg burde nok ha vært der litt før. Siden alt er rundt 2 uker tidligere ute en vanligvis så er vi helt på grensen, egentlig litt sent ute på enkelte tiltak.

Gikk gjennom 2 kuber i går med å fjerne dronning cellekopper uten egg.
Disse fikk også droneramme, der vi skal skjære ut droner hver 9 dag for å holde varroa nede.
Skattekasser gikk på, de fikk 11 rammer med ferdig utbygde rammer. Som det så fint står i enkelte lærebøker fra 1943: «Om våren når yngelen står på 7-8 rammer tar vi skattekassen på».

I 2019 flyttet jeg litt forskjellig antall rammer med yngel over dronning gitteret til skattekassen. Dette for å redusere bifolkets trang til å sverme. I år skal jeg gjøre det litt mere proft og følge en «Tidlig og moderat demarering», Oppflytting av 5 tavler med yngel.
Dette må jeg gjøre på de 2 kubene jeg tok i går, og de jeg skal ta i dag.