Dronerammer

Har vært i kubene og kuttet ut droner for å få ned varroa. Så ikke noe til disse, men en ting er sikkert, det letteste er å gjøre sånn at du skjærer ut dronebygg på samme dag i alle kubene.

Er litt håpløst sånn vi gjør det. Tanken var mandag, onsdag og fredag. Men jeg fant ikke nøkkelen til boden den dagen dronerammene skulle inn, så måtte lage oss en ny dronetavle som ble en tavle uten tråd. Den skal stå i 20 dager. Letteste er nok en 2 delt ramme, der man hver 10. dag skjærer ut dronebygg. Erfaring høstet, og etterpåklokskap i boks.

I den ene kuben har dronningen lagd arbeiderceller i dronerammen, ny som vi er og godt fornøyd skjærer jeg jo ut det.. det var jo hel teit. Så mye arbeiderbier døde den dagen..
lærte av det også gitt.

Hønene med flott lederskap av Knut, sjefs hanen, hjelper til å rense voksen fra rammer 🙊 så har sikkert 1 kg med voks nå . Må lage oss en smelter en dag.

Svermeceller/dronningceller
Den sterkeste kuben vår, som jeg var sikker på at ville lage flere celler har kun lagd 1, og det er min feil da jeg flyttet yngel opp i skattekasse nr 2.
Den nest sterkeste lagde vel en 4 celler kanskje, i skattekasse 1, da jeg flytter yngel opp sånn at det blir plass til droningene. Kunne lagd avleggere, 2 dronningskuber, men venter med å splitte kuber etter sommertrekket.