Avleggere og dronning bytte

Litt på impuls, gikk jeg til innkjøp av 3 nyparrede kranier dronninger. Valgte dette uavhengig om de sverme dronningene blir født eller om de blir parret.

Når jeg var hjemme forrige mandag kunne jeg ikke se noen egg eller larver.
Satt inn ny yngel så de eventuelt kunne dra ut nye dronningceller. Ingen av de gjorde dette så antar det var en dronning der.

Innføring av nye dronninger. Dette gjøres på mange forskjellige måter. 😬
Kjøpte dronninger av Sussane på Råde
Har valgt å prøvde hennes metode, samt Helge sin metode.
Så får vi se hva som fungerer best.

Susanne sin metode:
Å bytte dronninger går bra, hvis du bruker den idiotsikre metoden. Først må du finne og kverke gamledronninga. Ikke ta henne ut men la henne ligge på bunnen. Da er det oppstyr med en gang.
Du henger inn den nye med en gang men UTEN å åpne fliken på utspisningsburet.
Så venter du 3 dager og sjekker om de har lagt dronningceller.
Hvis ikke, så lar du dronninga ut.
Hvis ja, tar du de vekk og venter 3 dager til.
Så sjekker du igjen.
Er de helt ekstremt sta, og har laget dronningceller igjen, så knekker du de igjen og venter 3 dager til… Men vanligvis gir de seg etter første gangen.
Etter 9 dager har de ikke noe valg. Da er det bare store larver igjen og du kan trygt åpne buret til dronningen.

Helge sin metode:
Innføre dronningen i en mini topp avlegger på 2 tavler med yngel, 1 med fór, resten pakkvegger.
Toppavleggeren, setter du på toppen av den kuben du skal innføre ny dronning i. Hun skal her være i innføringsburet i ca 3 dager. så skal du gå i kuben under, drepe eventuelt dronning der. Fjerne snelgrove brett(eller annet brett sånn at de blir vant til luktene, sette kubene rett oppå hverandre, for så å ta avispapir med hull mellom. åpne klaffen på utspisningsburet, å la hun bli akseptert.

Jeg har som sagt gått for begge metodene på mine 3 nye dronninger.